Legjislacionin për konsolidimin e tokës, profesionistët e rajonit takohen në Shkup

Identifikimi i praktikave më të mira rajonale dhe zhvillimi i qasjeve të përbashkëta për legjislacionin e konsolidimit të tokës në vendet e Ballkanit Perëndimor janë në qendër të një takimi ndërkombëtar tre-ditor të LANDNET-it që filloi sot.

Seminari është organizuar së bashku nga FAO dhe Komisioni Ekonomik i Kombeve të Bashkuara për Evropën për Grupin e Punës për Administrimin e Tokës dhe është pjesë e një bashkëpunimi më të gjerë për konsolidimin e tokës me partnerë të tjerë duke përfshirë Kadastrën Holandeze dhe Universitetin Teknik të Mynihut. Seminari mbështetet gjithashtu nga Ministria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Ekonomisë së Ujërave të Maqedonisë dhe GIZ.

Më shumë se 140 profesionistë të menaxhimit të tokës nga më shumë se 30 vende dhe organizata të Evropës dhe Azisë Qendrore janë mbledhur në Shkup për të diskutuar dhe vlerësuar rekomandimet e një studimi rajonal të FAO mbi legjislacionin e konsolidimit të tokës. Qëllimi është të ndihmojë vendet e FAO-s në zhvillimin e kornizave ligjore kombëtare për konsolidimin e tokës bazuar në praktikat më të mira ndërkombëtare.

“FAO po punon me vendet për t’i përgatitur ato për të futur konsolidimin e tokës dhe për të zhvilluar programe plotësisht konsoliduese kombëtare të tokës”, tha zyrtari i FAO për tokën Morten Hartvigsen.

“Në Maqedoni, përmes projektit të vazhdueshëm MAINLAND të financuar nga Bashkimi Europian, FAO punon për të ndihmuar pronarët e tokave bujqësore dhe komunitetet rurale që të trajtojnë problemin e copëzimit të tepruar të tokës, përmasave të fermave të vogla dhe infrastrukturës së pamjaftueshme bujqësore”, tha Hartvigsen. “Duke sjellë ekspertizë dhe forcuar kapacitetet e Ministrisë, agjencitë kryesore dhe kompanitë gjeodezike, BE dhe FAO po mbështesin zbatimin e një raundi të parë të projekteve të konsolidimit të tokës në kuadrin e programit kombëtar në Maqedoni”.

Për të ndihmuar në krijimin e një peizazhi bujqësor që favorizon fermat e vogla familjare – dhe për të përmirësuar konkurrueshmërinë në fermë, produktivitetin dhe jetesën rurale në proces – FAO dhe Ministria kanë punuar së bashku për të përmirësuar legjislacionin kombëtar për konsolidimin e tokës.

“Ndryshimet në Ligjin për Konsolidimin e Tokës Bujqësore të miratuara nga Parlamenti maqedonas në fillim të majit të këtij viti janë një hap i rëndësishëm drejt zbatimit efikas dhe transparent të aktiviteteve të konsolidimit të tokës në terren, në përputhje me parimet e konsolidimit të tokës të pranuara ndërkombëtarisht ,” tha Hartvigsen.

Ministri maqedonas i bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomisë së ujit Ljupço Nikolovski hapi takimin duke vënë në dukje se Ministria ka kënaqësinë të punojë me FAO dhe Delegacionin e Bashkimit Evropian për të zbatuar një projekt që është kaq i rëndësishëm për sektorin bujqësor të vendit. Ai theksoi se me një bazë të shëndoshë ligjore për konsolidimin e tokës tashmë të krijuar, zbatimi në 12 zonat e përzgjedhura kohët e fundit është me rëndësi të madhe.

LANDNET është një rrjet në rritje i profesionistëve të tokës, nga vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore. Duke punuar nën një iniciativë të FAO, ata janë takuar rregullisht që nga viti 2002 për të shkëmbyer zhvillime dhe ide për konsolidimin e tokës, zhvillimin e tregut të tokës dhe zhvillimin e tregut të tokës.

Fokusimi i temave të seminarit LANDNET të kësaj jave, përveç kuadrit ligjor, do të përfshijë problemet e regjistrimit të tokës si pjesë e procesit të konsolidimit të tokës, si dhe parimet dhe çështjet gjinore në qeverisjen e tokës në Ballkanin Perëndimor.

Pjesëmarrësit e konfirmuar vijnë nga Shqipëria, Belgjika, Bosnja dhe Hercegovina, Republika Çeke, Danimarka, Estonia, Finlanda, Franca, Gjeorgjia, Gjermania, Hungaria, Kosova, Kirgistani, Letonia, Lituania, Malta, Moldavia, Sllovenia, Spanja, Turqia, Ukraina, Mbretëria e Bashkuar dhe Uzbekistani.

GIZ dhe FAO aktualisht po punojnë në avancimin e Objektivit të Zhvillimit të Qëndrueshëm 5.a, i cili synon të zvogëlojë pabarazitë ekzistuese gjinore në qasjen ndaj pronësisë dhe kontrollit mbi tokën bujqësore në vendet e Ballkanit Perëndimor.

FAO po punon në shumë aktivitete të lidhura në rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore, nën Iniciativën e saj Rajonale për Fuqizimin e të Fermerëve të Vegjël dhe Fermave Familjare për Përmirësimin e Mjedisit Rural dhe Reduktimin e Varfërisë.

ma.me

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU