“Komisarët” antikorrupsion/ 44 ekspertë gjermanë e austriakë infiltrohen nëpër zyrat e shtetit

Money

 

Projekti shtrihet në nivel administrate dhe sipas qeverisë shërben si një instrument i ndihmës para aderimit në BE dhe lidhjes së urave akoma më të ngushta të bashkëpunimit me shtetet anëtare në zbatim të parimeve, praktikave dhe standardeve europiane. Institucionet që përfiojnë nga projekti i binjakezimit janë Kontrolli i Lartë i Shtetit, Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

ma.me

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU