Pensionet e reja si do të llogariten sipas pagave, tabela e plotë

Prej një viti e gjysëm, në Shqipëri po aplikohet skema e pensioneve, ku llogaritja bëhet në bazë të pagës. Kështu, sa më e lartë paga, aq më i lartë do të jetë pensioni. Kjo për shkak se pensioni llogaritet, 1% e kontributeve të derdhura çdo vit, plus pensionin social që është 6 750 lekë.  “Pensioni mujor i pleqërisë përbëhet nga një shumë bazë dhe nga një shtesë. Shuma bazë llogaritet si raport i periudhës së sigurimit, që ka realizuar personi, me periudhën e sigurimit të kërkuar, sipas tabelave të daljes në pension pleqërie, bazuar ne moshë dhe vite sigurimi, shumëzuar me pensionin social. Shtesa do të jetë 1% për vit sigurimi shumëzuar me bazën mesatare të vlerësuar që personat e siguruar kanë arritur nëpërmjet kontributeve, gjatë gjithë historisë së tij kontributive. Shuma e përgjithshme e pensionit nuk mund të jetë më e vogël se pensioni social”, përcakton skema e pensioneve. Pra paga e një puntori që është 2685 lekë shumzohet me koeficientin 8.59 dhe del 23 mijë lekë. Pra për vitet që një person ka punuar si puntorë para 1994-s, paga e tij për llogaritjen e pensionit nuk është 2685 lekë, por 23 mijë lekë.

Pagat
Koeficienti për pagat referuese para dhe pas 1994-s miratohet çdo vit nga Këshilli i Ministrave. Kofiçenti për vitet para 1995-s është i pandryshueshëm, 8.59. Pas 1995-s koeficienti vjen duke u ulur. Në këtë mënyrë një pagë për punonjësit e thjeshtë në administratë prej 2740 lekë shumëzohet me koeficientin prej 8.59 dhe paga shkon 23 mijë e 500 lekë. 1% e pagës vjetore llogaritet si shuma që do të shkojë për pensionin, pra 235 lekë. Për 10 vitet me të njëjtën pagë, për pension deri në vitin 1994 shuma që përfitohet është 2 mijë e 350 lekë. Gazeta publikon sot pagat për të gjitha vitet para vitit 1994, ku çdokush mund të bëjë llogaritjen e pensionit.

Koficientët
Për pagat e vitit 1994, 8.59. Për pagat e vitit 1995, 6.92. Për pagat e vitit 1996, 5.37. Për pagat e vitit 1997, 5.37. Për pagat e vitit 1998 4.48. Për pagat e vitit 199, 3.64. Për pagat e vitit 2000, 3.31. Për pagat e vitit 2001, 2.83. Për pagat e vitit 2002, 2.62. Për pagat e vitit 2003, 2.34. Për pagat e vitit 2004, 2.13. Për pagat e vitit 2005, 1.93. Për pagat e vitit 2006, 1.76. Për pagat e vitit 2007, 1.67. Për pagat e vitit 2008, 1.48. Për pagat e vitit 2009, 1.36. Për pagat e vitit 2010, 1.30. Për pagat e vitit 2011, 1.25. Për pagat e vitit 2012, 1.20. Për pagat e vitit 2013, 1.16. Për pagat e vitit 2014, 1.00.

 

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU