EMRAT/ ALUIZNI: 1100 personat që marrin tapitë e shtëpive në Qarkun e Tiranës

?????????????????????????????????????????????????????????

ALUIZNI publikon listën me 1100 personat që kanë gati lejet e legalizimit në qarkun e Tiranës, por edhe listën e atyre pronarëve, që ende nuk kanë paguar tarifën. Pronarët që kanë gati lejet janë në 11 njësitë e kryeqytetit dhe në zonat përreth. Përfituesit duhet të tërheqin lejet e legalizimit dhe më pas presin që Agjencia e Legalizimeve të ndjekë procedurën për pajisjen e tyre me certifikatën e pronësisë.

Tapia

Procedurat për marrjen e tapisë janë ndjekur nga ALUIZNI, i cili dorëzon dosjen e plotë në hipotekë, por përfituesit duhet të shkojnë në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të aplikojnë për tapinë. Pas ndryshimeve të fundit ligjore, qytetari do të marrë një kopje për të vërtetuar mbarimin e procesit të legalizimit, por e gjithë procedura vijuese për regjistrimin në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme do të bëhet nga “Agjencia”. Ndërkohë që sipërfaqja e parcelës për të cilën miratohet kalimi i së drejtës së pronësisë nuk mund të jetë më e madhe se trefishi i sipërfaqes së bazës së ndërtimit dhe për ndërtimet pa leje me funksion banimi jo më shumë se 500 m².

Sipërfaqet mbi masat e përcaktuara në këtë pikë, të cilat për shkak të përmasave ose konfiguracionit nuk mund të shfrytëzohen më vete për ndërtim i shiten poseduesit të ndërtimit pa leje sipas vlerës së pronës, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave, vetëm nëse ka shprehur më parë vullnetin nëpërmjet një kërkese me shkrim. Ndërsa në rastin kur ndërtimi pa leje disponohet nga më shumë se një person fizik ose juridik, regjistrimi i pjesëve takuese mbi pasuritë (parcelë dhe objekt) kryhet në pjesë të pandara, ideale, sipas numrit të subjekteve; në pjesë takuese të ndara, sipas marrëveshjes së nënshkruar ndërmjet subjekteve lirisht dhe të depozituar brenda afatit të vetëdeklarimit. Subjektet mund të përcaktojnë përveç pjesës takuese, edhe pjesët fizike respektive, nëse ndërmjet tyre përputhet vullneti.

EMER ATESI MBIEMER NJESIA
GJYLE SELMAN HALILAJ 1
KUJTIM KAREMAN JAUPI 1
VIKTOR SELIM HAXHO 1
SELIM ADEM BALLA 1
ILMI ISMAIL DUSHA 1
SERVET AQIF RADE ARBEN AQIF
RADE 1
RAMADAN SHABAN LANKA 1
RAMI MUHAREM KEKO 1
ENVER SHAQIR MUCA,SHKELQIM
SHAQIR MUCA 1
AGIM RASIM MATAJ XHEMALI
RASIM MATAJ 1
SINAN SHEZIVAR LALA 1
RIZA FETI DOCE 1
HYSEN REXHEP BICERRI 1
BARDHYL HAMIT DAUTI 1
RAMADAN SHABAN LANKA 1
ZIJA SULE KASEMI 1
XHEMIL HAMDIHASMUCA 1
MALIO JEMIN MIRAKA 1
ARDIAN SADRAMAN KURTI
BIZAT SADRAMAN KURTI 1
GEZIM BAJRAM DEMAKU 1
HYSNI SHABAN COKU 1
QAZIM ZYBER BELBA 2
BARDHYL SELIM ABAZI 2
ZERE RAMIS KERKAPI 2
SEFE JAKUP ALLARAJ 2
HEKURANE SABRI KOCI 2
HAQIF NEZIR LITA 2
XHEVDET ALI BALI 2
FIQIRET TASIM MURATAJ 2
BILBIL MUSTAF ALIAJ 2
BRUNILDA RAMADAN KULLOJKA 2
ELIDA MARK DOCI ARBEN TONIN
DOCI EVA TONIN DOCI 2
DASHNOR BAKI TOCILLA 2
MEVLAN SHAQIR BETI 2
ET-HEM QAZIM KOCI 2
DASHNOR BAKI TOCILLA 2
SOKOL SADIK HOXHA 2
BEDRO TARE LICAJ 2
AFRIM ALI SHEHU 2
BESNIK QAZIM MARGJEKA,
EDUART QAZIM MARGJEKA 2
FLAMUR KADRI CANI 2
RIZA XHEMAL BIBA 2
PERPARIM RIZA CANI RIZA
SELIM CANI 2
FATJON SHEFQET XHABAFTI
HATIXHE MUHARREM XHABAFTI 2
AQIF SINAN XHAFA 2
RRAPUSH AHMET LENA 2
ARDIAN BESIM HYSA 2
FERDINAND HAMIT KATESHI 2
SPARTAK XHELAL MARKU 2
BEDRO TARE LICAJ 2
ANDRI VESEL VASKU 2
AGIM MALIQ TOTA 2
DITAR HYSEN BILALI 2
ABAZ HYSEN GJANA 2
RIFAT RAMIZ KODRA 2
IBRAHIM MAHMUT KOSTA 2
AGRON AQIF XHAFA 2
DITAR HYSEN BILALI 2
ABAZ HYSEN GJANA 2
HAJRULLA SALI KRENA 2
FATMIR RAMAZAN HAKCANI 2
SHEFIK REFIK OCKA 3
RAMAZAN SYRJA HOXHA 3
ERMIRA MARK GJERGJI 3
FATMIR HASAN SINANI 3
MEHMET ISLAM NURI,QEFSERE
DEMIR NURI SAIMIR MEHMET NURI,
GENTIAN MEHMET NURI 3
ARTAN YLLI BYLYKBASHI YLLI DE
MIRAL BYLYKBASHI 3
EDMOND ADRIATIK ABAZI,
ADRIATIK
HYSEN ABAZI 3
ILIRJAN HASAN SINANI 3
HYSEN SELIM KOKONOZI 3
ZARIF HYMET MUCOLLARI 3
PAL EDUARD PATRIK PALUSHI 3
FATJON LUAN TARE 3
PRANVERA FISNIK DODO 3
LUIZA PANDI KOLASI 3
MYLAZIM MUSTAFA KUBURI,SPAHI
MUSTAFA KUBURI 3
SHERAF HAMET BESHIRI,SHANIKO
HYSEN BESHIRI 3
XHEVAIR AHMET ALTERZIU 3
FATMIR DULE DANI 3
ASLLAN SINAN BOGDANI 3
QAMIL MALUSH NELI 3
ULVO AXHEM BULAJ FJORELA
IDAJET BULLAJ
ENI IDAJET BULLAJ ALDO IDAJET
BULLAJ 3
JETNOR SHERIF NELI 3
EDMOND AHMET KODRA VASIL
AHMET KODRA 3
VANGJEL SOTIR SHTEMBARI 3
SHAQIR QAZIM MUCA 3
BARDHYL SHYQYRI MOLLANJI 3
HYQMET FERIT CUKA 3
AGRON SHAHIN BARAMAJ 3
LULZIM XHEMAL HOXHA 3
MIRDASH AVNI DEMIRAJ 3
IBRAHIM BAJRAM GOGA 3
PELLUMB KAMBER SATERI 3
FATBARDH XHEMAL HOXHA 3
HASAN QAZIM STOLJA 3
FIQIRIJE RAMUSH KORIMANI,LUFTIM
SELAMI KORIMANI 4
SULEJMAN BEQIR BALLIU 4
PELLUMB RAMADAN OSHAFI 4
KUJTIM DERVISH MUSI 4
DYLBERE NUREDIN SULA 4
BUJAR MERSIN NEZIRI 4
TEFIK SKENDER LIÇO 4
FADIL ALI LIKA 4
DEMIR QAMIL KRUSA 4
DRANE ZEF GJINI 4
HAJRULLA HAMIT MUÇA 4
GANI DERVISH MUSI 4
ELIDON ABDI SULA 4
TAHIR LULASH GJOKLAJ,PREK LULA
SH GJOKLAJ 4
ALEKSANDER ZEF MURRI 4
LIMAN LIMAN TOSKU 4
HAXHI MAHMUT LICA,FITIM MAHMUT
LICA,
SHYQYRI MAHMUT LICA 4
LAZIM QAMIL KRUSA 4
ESMA ALIM HAMZAJ 4
DED MHILL THANA 4
ISMAIL HASAN MANREKA 4
BEDRI XHAFER VEIZI 4
FESTIM DYLEJMAN HOXHA 4
BAHRI AHMET BEQIRAJ 4
PREND ZEF MEMAJ 4
ZEFIRE TAHIRI,KLODIAN SKENDER
TAHIRI 4
SAIMIR HIQMET XHAMBAZI 4
RAMAZAN SELAMI KARIMANI 4
AGRON HILMI SHERIFI 4
NDOKE SOKOL KOLENDREU 4
SHABAN SULEJMAN ALLUSHI 4
AGRON XHEVIT DULAJ 4
RESHIT LIMAN SALA 4
DILAVER BATO BASTRI 4
BASHKIM VELI ISAKU 4
ZENEL BILAL LAMA 4
BLEDJAN TOLE ARAPI 4
LAVDERIM XHEMAL CENA 4
FERJAT SEFEDIN DALLIU 4
RRAHMAN DEM BARDHOSHI 4
FRAN SOKOL RAMAJ 4
QEMAL JAKUP TARJA 4
AJDIN ILJAS MUCA 4
EUGEN KRISTO KODRA,SELAMI
REMZI KODRA 4
ALBAN PETRIT BEKA 4
DIN RRUSTEM ISMAILAJ 4
UZRI AMZA HAMZAI 4
KUJTIM ISUF KOKA 4
SHABAN ISLAM SMALAJ 4
SABRI BAJRAM LLUAKJ 4
NIMET EMIN QEMALI 4
RAM MEHMET AHMETAJ 4
REXHEP SADUSH LIÇI 4
ILIR REXHEP HABIBASI,PAJTIM
REXHEP HABIBASI 4
BEQIR QAMIL LIKA 4
RAMADAN BESIM RAMA 4
BILAL HAMIT ÇUNI 4
PETRIT BAJRAM KECI 4
ASTRIT ABDI GJAPI 4
PETRIT OSMAN BEQIRI 4
GJON NIKOLL MALETAJ 4
EDMOND ABDI SULA 4
JEMIN ASLLAN LIMANI 4
BYLBYL PAL MEMA 4
FATMIR IZET QERIMI 4
PJETER ZEF VATAJ 4
LIRI ZYBER BEKA 4
MINA NAIM SHTEMBARI 4
XHEMIL VEPRON FERATI,NURI
VEPRON FERATI 4
ILIR HAZIZ XHAMBAZI HAZIZ
ABEDIN XHAMBAZI 4
GJERGJ KOLE QAVEZA 4
GUXIMTAR FAIK MATJANI
FATMIR FAIK MATJANI 4
PELLUMB ZEF QOKAJ 4
AGRON DEMIR DEMIRI 4
ISLAM YMER DISHA HANKE
YMER DOMI 4
SHPETIM ABDULLA MURATI 4
SHANIKE SALI HYSENI 4
GEZIM HASAN STAFA ALI ASLLAN
HALILI 4
ILIR SHEFQET SHEHAJ 4
VLADIMIR FIQIRI DAMZI 4
AGRON SHYQYRI BANI 4
REFIK DERVISH BRUCI 4
HAMDI SELAMI KARIMANI 4
RUSTEM DYLEJMAN HOXHA 4
GJELOSH NDOKE SUSAJ 4
MUHARREM REXHEP GANI 4
HAJDAR MALIQ HIDA 4
BESIM LIMAN SALA 4
FANOL FERAT DUMANI 4
VEBI DERVISH BRUCI 4
SHQYQYRI HAJDAR BEKA 4
FRAN MHILL BUSHGJOKAJ 4
ILIR MUNIR UKA 4
JASHAR DALIP KACI 4
XHEMAL HAJDAR KACOLLJA 4
ELJON MALIQ HAJDARI,GJURI
RAMADAN POLICI 4
ZHUJE SHERIF NEZAJ 4
SULEJMAN HAMID BANI 4
GEZIM HASHIM DELIU 4
EDUARD GJIN GJONAJ 4
XHEVAT ISLAM ISMALAJ 4
QAMIL MUHARREM MANI 4
SHKELQIM HYSMET KAZANI 4
SOKOL ZEF VATAJ 4
DYLBER ZEJNI YMERI 4
FATMIR HEBIP EBIP 4
NDUE MARK LLESHI 4
AGIM SULEJMAN KRUJA 4
SHKELQIM KADRI GJUZI 4
LORETA KADRI BEGANI 4
EMIN OSMAN KACANI 4
LORETA KADRI BEGANI 4
SINAN SEIT KAZANI 4
ILIA SOTIR LEKA LATIF RIZVAN
ABRASHI 4
AHMET SABRI POPSHINI 4
MUSA MEXHITKABILI 4
DALIP HYSEN RAMA 4
FERIT AHMET NDREGJONI 4
PETRIT JONUZ MEMA 4
ILIR ASLLAN MUCEKU 4
FESTIM VASFI META 4
DRITAN SKENDER ALLUSHI 4
ZAMIR ALI BARDHI 4
HASAN ABDYL RECI 4
FABJAN PREND GJONAJ PREND
NIKOLL
GJONAJ KUJTIM NIKOLL GJONAJ 4
DIANA HETEM HASANI ELTION
HASIM
HASANI BLERAND HASIM HASANI 4
BRAHIM ISLAM PROZLLAMI 4
FITIM SHEFQET ISLAMI 4
MIFTAR XHEMAL TOTA 4
FLUTURA RAMAZAN RUSHITI
SKENDER
ISMAIL MEHMETI 4
HASAN HAXHI AFMATAJ 4
PREL MARK VUKSANI 4
MEDI AGIM KACA 4
HAKI BAJRAM GJUZI 4
XHETAN NAZIF LUMI 4
KUJTIM PAL MEMAJ 4
MARASH PAL PROGNI 4
MAN OSMAN SHIMA 4
GJOVALIN BIBE ARAPI,ROLAND
ALBAN
SHKELQIM GJOVALIN ARAPI 4
LUMTURIJE MEXHIT KABILI 4
XHETAN NAZIF LUMI 4
KUJTIM PAL MEMAJ 4
ABDULLA HYSEN KRASNIQI 4
NAZMI DEMIR TOCI 4
DRITAN LUSH HASVATA 4
PLLUM NIKOLL DEDNDREAJ 4
KLODIAN XHAVIT KOTORI 4
SKENDER DILAVER BALLA 4
BAJRAM QAZIM HYSA 4
ALFRED BAFTJAR XHUTI 4
HYSEN IBRAHIM SALKU 4
HALIT RIZA NAZMI SHABAN MECI 4
ARTAN MALIQ SPAHO 4
IDRIZ RAMADAN KRASNIQI 4
ZABIT BAJRAM KOLA SHKELZEN
ZABIT KOLA 4
VATH HYSEN TAFAJ 4
NAIM SALIH TETA 4
MYSLYM IBRAHIM MURATI,SABRI
IBRAHIM MURATI 4
BUJAR DILAVER BALLA 4
DHIMITER KRISTI CILI 4
BASHKIM REXHEP TARJA 4
LULZIM HAKI KACI 4
GJON ZEF CERA,ALBERT GJON
CERA,PAULIN GJON CERA 4
ELTON ENVER ZGENA 4
RAMADAN YMER DISHA
RAMAZAN IBRAHIM AVDIU,MEDI
IBRAHIM AVDIU 4
HASAN ZANO KUCI 4
EDMOND SINAN TRESA 4
MEHMET SULEJMAN CENI 4
JUSUF DALIP MURATI 4
BASHKIM ABAZ ZHABOLI 4
YLBER ELEZ METALLARI 4
MINE HASAN MUCO 4
FRANGA GJIN MURRI 4
RAMIZ MUHARREM BAMI 4
HAJRI JAKUP KAPLLANI 4
ERVIST RAMAZAN KURTI 4
LUAN EQVER ZYFERI 6
LUAN EQVER ZYFERI 6
SAIMIR IDAJET KOBUZI 6
ADMIRIM ZIJA KORANCE 6
MUHAMET DAUT HAJDARAJ 6
RUKIJE CEN LAMA 6
KADRI NASIBI HOXHA 6
SHKELZEN XHEMALI SHUPLI 6
ALBAN LAZAN KOLDASHI 6
BUJAR DEMIR HAJDARI 6
ARTAN BELUL ISUFI 6
GAZMEND XHEMALI SHUPLI 6
SADIK DALIP LUMI 5
REFAT ABDI BALLA 6
KLAUDIO KASTRIOT HYSENBELLI 6
FEHMI KUJTIM GJANA 6
VENDIM DAUT HAJDARI 6
SOKOL VAZIM COLLAKU 6
NAIMBESIM BILALI 6
SHPETIM SHEFQET SAHITAJ 6
XHEVDET ALI MUCA 6
EDMOND CELNIK PRENJASI 6
ÇLIRIM BARI ADILAJ 6
ALI HAXHI XHEPA 6
SELIM MUSE RROGAMI 6
JANI SAFET PASHO 6
SHPETIM FASLI CELIKU 6
LIRIJE SHERIF PERA 6
PETRIT IBRAHIM GJOSHI,XHAVIT
IBRAHIM GJOSHI 6
NIKO MYFIT TOPI 7
KUJTIM IBRAHIM CACA 7
SELIM SHEFQET GJANA 7
FAIK ISLAM ISLAMI 7
HANEME REFAT MECE 7
ISLAM XHEFERR HOXHA 7
BUJAR TASIM MATA 7
KOL DED POPAJ 7
SHEFKI ELMAZ SULI 7
DRITA QERIM MUHARREMI 7
GENCI JANI CIKO,THODHORA
LLAZO CIKO 7
HASAN BAJRAM BASHA
( KOPJA E HIPOTEKES) 7
TEREZE MARK NIKOLLI 7
RAHIME SHERIF SHALCA 7
RAMAZAN RAMADAN TERSHALLA 7
OLSI RAPO KLLEPKA 7
AGIM HALIL BOCI 7
ILIRJAN,MUHAMET SHPETIM,
TEFTA SYRI RAPO 7
LIMAN HAZIZ KOKA 7
ILIA ALI KOCA 7
BUJAR SELAMI BREGU 7
FIDANE REXHEP DUKA 7
SAFET GURALI HOXHALLARI 7
RAHIM RAMADAN ZILI 7
KRESHNIK HALIT KUKELI,
HALIT MUSA KUKELI 7
PASHE ISMAIL AGO + BP 7
NIKOLIN FERIT ALLIU 7
SHAQIR SELMAN MURATI 7
SEFEDIN FEHIM MERO 7
VALTER SEFEDIN MERO 7
ARBEN PELLUMB VREKAJ,
MIGENA IBRAHIM VREKAJ 7
AHMET BAJRAM LAZRI 7
ANDON JOSUF NIKA 8
DALIP XHEP GJANA 8
BESNIK RIZVAN KARANXHA 8
ENGJELL MUHEDIN SHEHU 8
DRITAN HYSNI KOCI 8
FESTIM ALI ALLARAJ,FATIME
RIZA ALLARAJ 8
DELI PJETER SHEQERI 8
KRISTIAN DEDE MULAJ 8
KOLE TONE SHKAMBI,EMIRANE
KOLE SHKAMBI 8
NEZIR SELMAN CANAMETI 8
DASHAMIR NUREDIN SEJDINI 8
HAXHI GANI HALILAJ 8
SADIK IBRAHIMI LOKA FATOS
SADIK LOKA 8
ASTRIT NAZIF ZEMBLAKU 8
PASHK JAKU CUNI YLLI PASHK CUNI 8
KASTRIOT SELIM DODA DHURATA
KASEM DODA 8
ISLAM ILJAZ RUDAKU 8
KUJTIM NAZIF ZEMBLAKU 8
DED IBRAHIM STEAJ 8
FLAMUR KADRI CANI 8
SADIK LLAN PECA BAJRAM SEJDI
MARKAJ 8
ARBEN REXHEP SHULI 8
BASHKIM OSMAN MEHMETAJ
NAIM OSMAN MEHMETAJ 8
LATIF SALI KAZANI 8
BEKIM XHELAL MURJA JAHJE
XHELADIN MURJA
MEHMET XHELADIN MURJA 8
HEKURAN IBRAHIM SELISHTA 8
ANDREA NEXHIP NANO,AFERDITA
SAFET KREKA 8
ZEF GJIN MARKU, NDUE,MARK,
KOL,ARBEN ZEF MARKU 8
AGIM NIJAS BASHILLARI 8
LUAN SKENDER XHAMBAZI 8
SHEFQET SOKOL LUSHAJ 8
AGIM NIJAS BASHLLARI 8
LUAN SKENDER XHAMBAZI 8
MYFIT RAMADAN LALAJ 8
SHEFQET SOKOL LUSHAJ 8
ASTRIT REXHEP LIKSALA + BP 8
PETRIT SHYQYRI THOMARAJ 8
RROK LULASH UKA 8
ASTRIT RAKIP OSMANI 8
ARDJAN ENVER LOCA 8
JANI RAMIS HAJDARI 8
GJELINE PJETER BUCI 8
DEDE NDUE MISHAJ 8
NEXHMIJE SADIK ORUCI 8
ALBAN HYSNI HYSA 8
ZEJDI ELEZ KOPSHTI 8
MARTIN PRELE DEDAJ 8
GAZMEND SALI MIJA 8
BESNIK HASAN METAJ 8
AJET ISLAM SELAMANLLARI 8
NEXHBEDIN SALI REKA 8
ILIR RAMADAN TOPI 8
SHEFQET ELEZ KORBI, ASTRIT SHEFQET KORBI 8
FLUTUR REXHEP RAMA 8
BUJAR XHAFER KUCI 8
ARBEN NEZHDET TEROLLI 9
HYSNI IDRIZ ISUFAJ 9
VASFI SHERIF GJONI 9
MIRJAM NUSRET ALI 9
ARSHI MALIQ BARDHI 9
ALI RAMIZ QINANI 9
ILIR SADIK TUSHA 9
REFAT SELMAN ALLA 9
BAJRAM XHAVIT KALECI 9
MESAR CAUSH SINAMETA 9
IBRAHIM ABDI HOXHA 9
ILMI JASHAR HOXHA 9
SHEFKI SEXHADIN SHKEMBI 9
BASHKIM AZIS NDREKA 9
FILE ADEM CANI 9
LUTFI XHEMAL DURISHTI ZYHRA XHEMAL
DURISHTI 9
MYRVETE TAHIR MERA 9
AVNI XHAFER JANGULLI 9
XHEMALI MEXHIT KOLTRAKA XHIBE TAHIR
KOLTRAKA 9
QEMAL ARTUR HEKTOR ALMA ANA OTT DRITE
SHIQERUKA 9
NAZIF HIME KADRIU 9
SAMI DALI SULA 9
PETRIT NEXHIP LIKO 9
KLEMENT SINAN RRAHMANI,
FIGALIA NIKOLLA
RRAHMANI 9
FATOS BASHKIM MIRA 9
LEONORA BAJZIT RECI XHESMINA FATOS RECI
EMIR FATOS RECI 9
JETMIR MEXHIT YZO 9
SHEFKI JONUZ TAFA 9
ALUSH ILJAS ZIRA 9
NEXHMI HAMZI HYSA 9
RAMIZ GAFUR HASA URIM
RRAMIZ HASA 9
ENVER SEFEDIN DAUTI SHKELQIM SEFEDIN DAUTI 9
ASLLAN SULEJMAN LOCA 9
SHERIF HAXHI HAJDARI 9
SHEFQET XHEMAL ALIMADHI 9
NAZMI FASLI DURAKU 9
GENCI HAXHI PICI,LOZJANA HAXHI GJIZA 9
SOKOL PETRIT ALIAJ 9
NAZMI MUHARREM KIKA 9
ZAIM VESEL GAZIDEDE 9
ZEQIR SULEJMAN BARDHI +BP 9
HASAN RAMADAN DOKA 9
ROBERT AQIF BICI 9
SURJA RUSHIT DERNOVA 9
ISUF HALIT MULDAKAJ, BUJAR ISUF MULDAKAJ 9
BAJRAM MUHARREM META 11
CELNIK HAMZA HAZIZI 11
SHABAN QEMAL CANO 11
IBRAHIM SELIM HALA 11
ASTRIT FAIK CERMA 11
MARK LUSH STEAJ 11
ILIA JAK NDREPEPAJ 11
RAKIP GANI ALLA 11
BESNIK TAHIR FILJA 11
NIKOLL NDREC LLESHI 11
REFAT IZET CAMI,FLORIAN REFAT CAMI 11
SAMI GANI MURATI 11
DERVISH HAXHI DOCI,XHELAL DERVISH DOCI 11
SELMAN AJAZ ISTREFI 11
RAMIZ ADEM XEKA 11
BAFTJAR HASAN MUSABELLIU 11
ARBEN PELLAN MOLLANJI 11
PERPARIM ISMAIL CEJKU 11
HAJRI AHMET MUCA 11
PETRIT LEKE HASAJ 11
AISHE ISUF LACI,DRITERO XHEMAL LACI,SOKOL
XHEMAL LACI,ALTIN XHEMAL LACI 11
BESNIK ISUF LUSHNJA 11
ELTON AGIM KALECI 11
LAVDURIM XHEMAL CAMI 11
BASHKIM HASAN SITA,NAZMI HASAN SITA 11
ARBEN BEXHET MEKA 11
ELMAZ SHABAN SULA 11
NAIM ZYBER MANREKA 11
AGIM PAL PEPKOLAJ 11
VESEL HAXHI IMERI 11
FATIME IDRIZ CANO 11
HAMDI SINAN META 11
HAMIT ALI BRUCI 11
MUSTAFA RESHIT LACI 11
REFIK MEXHIT SORRA 11
NAZMI HATE HASANLLARI 11
DEDE ZEF GECAJ 11
ARBEN REXHEP BUSHI,REXHEP FASLI BUSHI 11
AGRON VEHAP XHEKA 11
LAZER KOLE QEHAJA 11
XHEMILE XHAFERR LEKA 11
DRITAN HALIM ZHLLIMA 11
MERE MURSEL MUSTAFAJ 11
GJEVALIN MARK BUSHGJOKAJ 11
LUAN FERIT XHEJA,MIRELA IBRAHIM XHEJA 11
BARDHOK PAL BUCAJ,MARK PAL BUCAJ 11
SHYQYRI BAJRAM KADRIA 11
MEZARKO ALI AVXHI 11
SULI RIZA SHKEMBI,FATJON ADEM MERO 11
ZIADIN SINAN SPAHIU 11
HASAN GANI PIRA 11
VATE CUN PREKPERAJ 11
LEZE PAL UKCENAJ,GEZIM PAL UKCENAJ 11
SIMON DEDE GECAJ 11
BIBE CUN GECAJ CUN KOL GECAJ 11
ASTRIT NDOC NDRECPECAJ 11
HAMET SAFE HASANLLARI 11
DOD PRENG JAKU 11
BEXHET NURI CAMI 11
BENIZ FRAN DODA 11
RROK TOM CARDAKU 11
FATMIR SHABAN PAJTONI 11
FLAMUR BIDO LLAPUSHI 11
ABAZ ZYBER MANREKA 11
BASHKIM GANI DUKA GANI SHABAN DUKA 11
SULEJMAN HET MURATI ILIR HET MURATI 11
XHEMAL OSMAN SULA 11
RAZIM HAZIS META 11
LIMAN HALIL GJOKA 11
MEHMET BESNIK KULEMANI 11
XHEMAL ALI HIDA 11
FATOS HALIM LILA 11
SHYQYRIE BESHIR MARKU 11
ISLAM MYSLIM HAKCANI 11
PASHK UKE ALIA 11
ENVER STAF PERHALI 11
ALBERT QANI KAJA 11
ENVER KAMBER SALLAHI 11
SKENRDINAND QANI KAJA 11
IBRAHIM RAMAZAN LIKZELIA 11
KADIFE ALI HAKA 11
XHEMAL SHERIF TROCI 11
IDAET NURI SHUKULLI 11
DED LULASH NIMANI 11
ISMAIL RIZA SHEHI,LUAN ISMAIL SHEHI 11
RUSHIT FADIL ELEZI 11
QOSE 11
NAIM ALI SINA 11
GJELOSH KOKER PREBIBAJ 11
REFIK BEQIR HOXHA 11
RAMIZ XHEMAL LUSHNJA,SAJMIR RAMIZ
LUSHNJA 11
BISLIM AZEM AJDINI 11
ISTREF SELAM DOMI 11
ISMET MUHARREM ZISKO 11
XHAFER AHMET MULGECI,CAN AHMET
MULGECI 11
AMIR SINAN SPAHIU 11
KOL GJERGJ QUNI 11
PERPARIM SHERIF BULKU 11
ZYHDI ZENEL SIPRI 11
NAIM XHEMAL RRASA 11
XHAVIT RIFAT SUFAJ,ARBEN XHAVIT RECI,
LAURENT XHAVIT SUFAJ 11
PJETER MHILL ALIJA,PASHUK PJETER ALIJA,
GJOVALIN PJETER ALIJA FERIT PJETER ALIJA 11
BEGLIE RIZA BATALI 11
RASIM IBRAHIM MEHIDRI,IBRAHIM
ALI MEHIDRI 11
REXHEP HASAN SHEHU 11
LEKE MARTIN LEPEJA 11
RAMAZAN XHEVDET BOSHKU 11
FERIT XHEMAL ZHUZHI 11
HASHIM MAN DRAGJOSHI 11
TEUFIK RIZA COLLAKU 11
ARJAN GJOKE RRAHI 11
SELMAN RIZA TANUSHI,SHAHE LIMAN TANUSHI 11
NIKO MYSLIM VILA 11
RUTE KOL KACI,XHEVAIR ESAT KACI,GENTIAN
ESAT KACI,ENGEL ESAT KACI 11
MURAT AVDI FIDA 11
DRITA JONUZ RAMA 11
ENVER ISLAM MISKU 11
ROMEO DANIELA HODO,AFERDITA HODO 11
ILIR SHEFQET SHEHAJ 11
GJON LLESH DOCI 11
PASHK LUSH MARKU 11
ALI FAIK RAMA 11
ENGJELL AVNI MATA 11
PREKE PALI PERPELAJ 11
KADRI FUAT ALUSHI 11
FERIT SHAQIR BOSHKU 11
ILMI MURAT BOSHKU 11
ALLAMAN IBRAHIM DOKU
MENTORALLAMAN DOKU
FESTIM ALLAMAN DOKU 11
PJETER GJOK DEMAJ 11
LUAN ABAZ SHEHU 11
SHKELQIM IBRAHIM GJOKA 11
ARJAN QAMIL SEJDINI 11
HAMZA SABRI LILA 11
RUSTEM SELMAN RRUSHI 11
FATMIR SALI PLAKU RUDINA SEJDIN PLAKU 11
HALIM SHABAN BRIJA 11
ALBAN XHAFER BALLA DEZDEMONA
GJIN BALLA 11
FATMIR MARK SUSAJ 11
LULEZIME NEZIR DURA 11
MARK ZEF VUKZA 11
ARBEN HAXHI SULAJ ARDIAN HAXHI SULAJ 11
PERPARIM VEHAP XHEKA 11
MOJSI OSMAN TURJAN 11
ILIR MEHDI HYSA 11
XHEVDET RAMADAN CANE 11
BESIM RUSTEM MANSAKU ASTRIT BESIM
MANSAKU 11
SARARUSTEM MANSAKU RENATA
XHEVDET MANSAKU
MARIGLEN RUSTEM MANSAKU 11
GJOVALIN PJETER QOKAJ 11
ASTRIT HAMDI PUCI 11
FAIK DEMIR BLUSHI 11
SERVETE MUHAMET BENGO 11
KLODIAN HYSNI TAKACI 11
ISMAIL GANI LALA 11
ALTIN BAJRAM PULA 11
NAZMI HAMDI SUKITHI 11
FAIK DEMIR BLUSHI 11
YLLI ENVER PRAPA 11
SERVETE MUHAMET BENGO 11
ALI SHABAN MADANI 11
SHYQYRI OSMAN DEMA 11
ANESTI HAKIL ZGURO, JETNOR ANESTI ZGURO11
ESAT RAHMAN KURTEJ 11
ALI BIB FIRI 11
MURAT XHELADIN BEQIRI 11
GEZIM SUL DEMA 11
BESIM LIMON GACI 11
LIRETE HYSEN KADA 11
SKENDER MAKSUT MURATI, ROBERT
SKENDER MURATI 11
DURIM HALIM PERGJEGJI 11
VERA BRAHIM DEMUSHI, EMIRSON
RASIM DEMUSHI 11
XHEVAHIR DED MARASHI,DED CUN MARASHI 11
RAMAZAN HAMIT MATRISI 11
HYSNI JONUS XHAFA 11
ANTON NDUE BRACI 11
KASEM OSMAN UZUNI 11
XHAFERR QAZIM FILOLLI, QAZIM
XHAFERR FILOLLI 11
SELADIN QAZIM IMERAJ, MYRTEZA
QAZIM IMERAJ 11
GJELOSH PREL ALIAJ 11
LAVDIE HAMIT DAMZI + BP 11
AGRON MIRASH BOSETA 11
SHYQYRI HAMDI VATA, LUAN HAMDI VATA 11
NAZMI SHABAN HYSA 11
MUHARREM TEME BRAHIMI,ALFRED
MUHARREM BRAHIMI, FLORJAN
MUHARREM BRAHIMI 11
MEXHIT MUHARREM LIPO 11
ASTRIT FAZLI BRATI, RIFAT HALIL BRATI 11
ARTAN GJON QOKAJ 11
ZYHDI FAIK HYSA 11
DORJAN SELMAN BENGU 11
ZENEL FETAH IBRA, ENGJELL ZENEL IBRA, VULLNET ZENEL IBRA
XHEMAL HAJREDIN SHEHI, MIHANE AQIF KOLIÇI 11
HAKIK HAKIK SHOUTI, ASLLAN HAKIK SHOUTI +BP 11
PETRIT VELI NAZO 11
GJERGJ JAK DODA 11
ALBERT HASAN DUCKE 11
VALIDE HAXHI RUCI 11
QAZIM ZENEL ZELA 11
MALIQ LIVAN KLLOGJERI 11
BESNIK AVDIL PACI 11
TODI PALE NDONI 11
VERIE CAUSH LLAPO 11
PERPARIM REFAT ZANI 11
BUJAR GANI ZENELI 11
ROZETA RAMADAN SHKEMBI +BP 11
HAZIZ HYSEN PESHKU KLAJDI HAZIZ PESHKU 11
HYSNI ALI AHMETAJ 11
ZEQIR AVDYL MADANI 11
XHEVAHIR REXHEP AGA 11
ALFRED REFIT HOXHALLARI 11
FADIL MUJE MEHMETI 11
MUHARREM NUREDIN LOCI 11
RAMAZAN SHABAN PJETRI 11
PELLUMB PELLAN MOLLANJE 11
HAKIK IBRAHIM BEBJA 11
BESMI HYSNI SHEHI 11
FLAMUR MARK PJETERGJOKA, LUAN MARK PJETERGJOKA 11
NUREDIN HABIP GJOKA 11
AMARALDO SAMI SHIMA 11
SOKOL FRAN PJETERGJOKAJ 11
PANAJOT ESTREF GALO 1
BEHARE GANI DOKA 1
GALLOPKA GJURIM FILIQI 1
KAJO QAZIM QAZIMLLARI 1
ARIF KADRI TAMIZI 1
QAZIM KADRI KOKOSHI 1
DUKAGJIN BAJRAM PUCI 1
GEZIM YMER DAJCI 1

Leje me hipoteke Ligjore
EMER ATESIA MBIEMER NJESIA
ENVER FAREDIN BAKALLI 2
VERORE SHKURTI TOCILLA 2
SHEFQET SHABAN VATA 2
FATMIR MALIQ SMACI 2
ASTRIT SHERIF HYSA 2
MIHANE BAKI VATA,ISAK KASEM VATA 2
IBRAHIM HASAN DEMAJ 2
SOKOL SHAQIR BECA 2
YLLI ENVER MENAJ 2
DURIM AHMET KODRA 2
XHELDAIN SALI KASA 2
MAKBULE SEFER DISHA 2
FATMIR ABAZ STANA 2
GEZIM MUHARREM NOKA 2
ISA XAJ KABETAJ 2
TOME KOLE MACAJ 2
XHEVAIR IBRAHIM JOCA 2
ALI AHMET KOLGJINI 2
ILIR ASLLAN VATA 2
BRUNILD YMER GARUNJA,ANILA XHEMAL DERMANI 2
ISTREF XHAFER VATA 2
MYRTEZA RAHMAN BRAHJA 2
IMER ISA BICERRI 2
XHAVIT BAJRAM HASMUCA 2
FIDAI FEJZI MADHI,KUJTIM FEJZI MADHI,ARQILE FEJZI MADHI 2
KAZAFER ILJAZ RAMA 2
ADRIAN SHAHIN CARCANI 2
XHAVIT QAZIM GRECA 2
XHETAN DIN JATA 2
ISMET SHERIF HYSA 2
AGIM RIZA BIBA 2
REXHEP JAKUP TOCILLA 2
ZENEL ISLAM VATA 2
IRFAN SHEFKI NDREU 2
RAMADAN ADEM RRAHMANI 2
NAZMI SELMAN BALLIU 2
DORINA ADEM MARKECI 2
RUSTEM RIZA KODRA 2
SALI IBRAHIM LACI 2
ARBEN MUHARREM BERMETA 2
FERIK REXHEP GJOSHI 2
AGIM SEFER ZYBERAJ 2
FATMIR ADEM KULICI 2
SHABAN XHEMAL DOCI 2
INDRIT DERVISHI SHABA 2
BEDRI MYFTAR PLAKU 2
SAJMIR TASIM MURATAJ 2
SHKELQIM HALIL BUNACA 2
MURAT HASAN SINA 2
EKREM HAJREDIN MUCA 2
SHPETIM ISMAHIL FARRUKU 2
JAKUP AHMET BASHA,ADEM JAKUP BASHA 2
MANUSHAQE ISUF SAFAJ 2
YZEDIN NOVRUS LAMAJ 2
DURIM RUFAT DRAGJOSHI 2
ELEZ ALI MARKU 2
BAFTJAR RASIM TOCILLA 2
NDUE MARK NIKAJ 2
MIRJAN HAXHI TOTA 2
OSMAN ISLAM HASTOCI,SAMI ISLAM HASTOCI 2
RASIM MARSEL TOCILLA 2
ZYBER FAIK ZALTA 2
FESTIM IDAJET ZHOLLANJI 2
XHEVAT MUZAFET NOKA 2
PETRIT ALI SALA 2
BESNIK SADIK DUMI,LUME ISUF GURRA 2
SELIM QAZIM VATA 2
PERPARIM MUHARREM SHAHINI 2
MERSIN SADIK KATESHI 2
EMER ATESIA MBIEMER 3
SAMI HAXHI RUCI 3
BASHKIM HYSEN DIBRA 3
DALIP SALI PEPMARKU 3
JORGO MAZLLEM KOROLI,STELIO MAZLLEM KOROLI 3
IRFAN AVDI GJANE 3
HAJRIJE SHEFQET DERVISHI 3
BAHRI CELIM KOKONOZI 3
ISLAM DAN BALLA 3
MAKSIM TOSUN SERANI,AJRIE BAJRAM SERANI 3
FIKRIJE ISAN KURTI 3
ARBEN XHAFER GJINI 3
FATOS XHELAL RAHMANI 3
TAQI QANI DORO 3
FILLJON XHEMALI KOTORRI 3
STEFAN ILMI MIHALI 3
BASHKIM MUSTAFA MUSLIA 3
MERSIN SADIK KATESHI 3
ALBERT AHMET BAMLLARI 4
KOL GJOK GJOKAJ 4
LUTFI ALI TUFA 4
SELIM QERIM HALITAJ 4
PETRIT DODE NDOJ 4
SELIM HYSEN SELITA 4
BESIM JONUZ CERPIA 4
PETRIT ENVER XHEZO 4
MIRUSHE JAKUP TOPI 4
GENCI IBRAHIM IBRAHIMLLARI 4
NAZIJE NAJTI MUCINA,FISNIK KAMBER MUCINA 4
NUREDIN RAMADAN SULA 4
SELAJDIN REXHEP SPAHO 4
LATIF XHELADIN ISLAMI 4
AGIM IZET RAMA 4
XHEMAL VATHOR META,RENATO VATHOR META 4
SHEFIK PAJAZIT NELI 4
FUAT SELAMI KARIMANI 4
BUJAR XHEVAT ZEQIRI 4
BENON GJET RAJTA 4
GENTIAN PETRIT URUCI 4
HYSNI AHMET HAJDARI 4
BASHKIM SOKOL HALITAJ 4
RUZHDI SHEFQET KUKA 4
SHEZIMAN BIDO RROKO 4
KOLE BIBE KALA 4
NAIM SHEFQET KUKA 4
GAZMIR MAHIR NGOTA,SHQIPE XHAFER NGOTA 4
DERVISH MAHMUT MUSI 4

 

/a.meta

S'KA KOMENTE

PËRGJIGJU