Tërmeti në Bavari

Tri vijat e kuqe

T’ja lëmë Zotit plakën

Një i nënës, një i njerkës